Resnice s knjižne police vam ponujajo misli in citate, očeta psihoanalize Sigmunda Freuda. Poleg Freuda so tukaj že drugi navdihujoči avtorji s področja raziskovanja človeške duševnosti.

“Prihodnost, ki je fantastična, vendar si zasluži, da se nanjo pripravimo v mislih: nekega se bo prebudila družbena vest in opomnila družbo, da ima revež enako pravico do duševne pomoči, kakršno ima sedaj do kirurške, ki rešuje življenja. Tedaj bodo ustanovljeni zavodi in ordinacije, v katerih bodo zaposleni analitično izobraženi, da bi moškim, ki bi se sicer zapili, ženskam ki jim grozi, da se bodo zrušile pod bremenom, otrokom ki jih čaka samo izbira med podivjanostjo ali nevrozo, z analizo ohranili odpornost in zmogljivost.” Sigmund Freud: Spisi o psihoanalitični tehniki.

“Nesrečni zakon in telesno hiranje sta najbolj uporabni zamenjavi za nevrozo. Zadovoljujeta zlasti zavest o krivdi (potrebo po kaznovanju), česar se nevrotiki trdoživo oklepajo.” Sigmund Freud: Spisi o psihoanalitični tehniki.

“V vsakem človeku se na podlagi prirojene zasnove in tega kako je nanj vplivalo otroštvo izoblikuje določen, njemu lasten način, kako zadovoljuje ljubezensko življenje, kakšne gone pri tem zadovoljuje in kakšne cilje si zastavlja. Vse to se združi v kliše ali več klišejev, ki jih človek ponavlja, glede na okoliščine in naravo objektov ljubezni, ki so mu dostopni. ” Sigmund Freud: Spisi o psihoanalitični tehniki.

“Izvorno so bili za nas vsi objekti seksualni, to nam kaže, da so osebe iz naše realnosti, ki jih zgolj cenimo ali spoštujemo, za naše nezavedno še zmeraj lahko seksualni objekti.” Sigmund Freud: Spisi o psihoanalitični tehniki.

“Vsak vzgib želje, ki ustvari neke sanje, se ponavlja, dokler ni razumljen in odtegnjen vladavini nezavednega.” Sigmund Freud: Spisi o psihoanalitični tehniki.

“Vaša pripoved se naj v eni točki razlikuje od običajnega pogovora. Opazili boste, da se vam med vašo pripovedjo porajajo najrazličnejše misli, ki jih boste hoteli zavrniti. Mikalo vas bo, da porečete da nekaj ni pomembno…tej kritiki ne smete nikoli popustiti in to kljub temu povejte, ravno zato ker čutite odpor do tega. razlog boste spoznali kasneje. Povejte vse kar vam pade na misel.” Sigmund Freud: Spisi o psihoanalitični tehniki.

“Potem, ko se izbesnijo interesi in afekti, so tudi najbolj boleče resnice lahko slišane in priznane. In neželene resnice, ki jih moramo psihoanalitiki povedati svetu, bo doletela ista usoda. Le da se to ne bo zgodilo kmalu, navaditi se moramo čakati.” Sigmund Freud: Spisi o psihoanalitični tehniki.

“Če bi vednost zadoščala potem bi bilo dovolj že branje knjig. To pa ima prav tak vpliv, kot razdelitev jedilnih listov na odpravo lakote.” Sigmund Freud: Spisi o psihoanalitični tehniki.

“Psihično zdravljenje je zdravljenje, ki izhaja iz duše. Zdravljenje telesnih ali duševnih motenj s sredstvi, ki delujejo neposredno na človekovo duševnost.” Sigmund Freud: Spisi o psihoanalitični tehniki.

“Besede so sredstvo za povzročanje duševnih sprememb pri osebi na katero so naslovljene.” Sigmund Freud: Spisi o psihoanalitični tehniki.

” Besede so glavno orodje duševnega zdravljenja.” Sigmund Freud: Spisi o psihoanalitični tehniki.

“Ena najbolj bistvenih značilnosti nevroze je prav nezmožnost zadovoljiti realno zahtevo po ljubezni, bolnike obvladuje nasprotje med realnostjo in fantazijo. Po čemer v svojih fantazijah najmočneje hrepenijo, pred tem vendarle tudi bežijo.” Sigmund Freud: Pet analiz.

“Etiologija histerije je povezana s somatično ustrežljivostjo, kar nezavednemu omogoča izhod v telesno – za razliko od ostalih psihonevroz, fobij in prisilnih misli, kjer simptom ostane v kraljestvo psihičnega.” Sigmund Freud: Pet analiz.

“Vse tisto, kar ostane nerazumljeno se vrne, kot nepotešeni duh, ki ne počiva, dokler ne pride do svoje rešitve.” Sigmund Freud: Pet analiz.

“Simptom razrešimo tako, da raziskujemo njegov psihični pomen.” Sigmund Freud: Pet analiz.

“Vsaka nevroza pri odraslem temelji na otroški nevrozi, ki pa ni vselej dovolj intenzivna, da bi pritegnila pozornost in da bi jo ugotovili.” Sigmund Freud: Pet analiz.

“Otrok, ki se vede tako neukrotljivo, s tem nekaj priznava in hoče izzvati kazen.” Sigmund Freud: Pet analiz.

“V kaznovanju išče pomiritev svojega občutka krivde in zadovoljitev svojega mazohističnega seksualnega stremljenja.” Sigmund Freud: Pet analiz.

“Čustveni konflikti so speti v pare; razmerje ljubezni in sovraštva sodi med najbolj pogoste, izrazite in najpomembnejše poteze prisilne nevroze.” Sigmund Freud: Pet analiz.

“Proizvajanje negotovosti je ena od metod, ki jih uporablja nevroza, da bi bolnika odtegnila od sveta, kar je kot težnja prisotno v vsaki psihonevrotski motnji.” Sigmund Freud: Pet analiz.

“Kar je dosežek bolezni je tudi njen namen.” Sigmund Freud: Pet analiz.

“Bolnikovo trpljenje je tudi določena zadovoljitev, deloma se vsi upirajo temu da bi ozdraveli.” Sigmund Freud: Pet analiz.

“Pri prisilni nevrozi je mnogo jasneje, kot pri histeriji mogoče spoznati, da momentov, ki oblikujejo psihonevrozo, ne gre iskati v aktualnem ampak v infantilnem seksualnem življenju.” Sigmund Freud: Pet analiz.

“Derivati potlačenega nezavednega, so tisti elementi, ki vzdržujejo prisilne misli.” Sigmund Freud: Pet analiz.

“Sonata našega življenja. Naši prvi odnosi so kompozicija, vsi kasnejši odnosi pa le ponovitve oziroma variacije teh zgodnjih odnosov.” Michael Kahn: Novi psihoanalitski odnos.

“Potlačeni spomini imajo neverjetno destruktivno moč, ker so zunaj nadzora in zavedanja.” Michael Kahn: Novi psihoanalitski odnos.

“Ljudje morajo biti ljubljeni, če niso živijo v zmedi in bolečini.” Carl Rogers.

“Le redki so imeli starše sposobne brezpogojnega sprejemanja. Mnogi smo bili ljubljeni le takrat ko smo kaj posebnega naredili in so imeli starši od tega koristi in so bili ponosni.” Carl Rogers.

“Mnogo naših čustev ni bilo zaželenih in tako smo izgubili stik s svojo naravo.” Carl Rogers.

“Sprejemanje samega sebe – je najpomembnejša stvar.” Carl Rogers.

“Smisel življenja je biti to kar si. Ljudje so v težavah, ker so se naučili, da ni sprejemljivo biti to kar so v resnici.” Carl Rogers.

“Terapija pomeni raziskovanje nenavadnih, neznanih in nevarnih občutij v njem samem.” Carl Rogers.

“Izkušanje občutij pomeni doživeti sebe.” Carl Rogers.

“Naša usoda je, da smo ujeti v intenziven in nenehen konflikt. ” Sigmund Freud.

“Kaj je tisto kar pacienti niso dobili od staršev?” Heinz Kohut.

“Ljudje smo edina vrsta, ki sama sebe tlači. ” Sigmund Freud.

“Za nastanek sanj sta dva povoda: 1. med spanjem se okrepi nezavedna želja. 2. med spanjem se je z nezavednim elementom okrepilo neko stremljenje, ki je preostalo iz budnega življenja. Sigmund Freud: Očrt psihoanalize.

“Kar budni jaz nadzoruje je v spanju ohromljeno.” Sigmund Freud: Očrt psihoanalize.

“Sanje so neprecenljive za razumevanje nezavednega, ker nezavedno, ki prodre v jaz s seboj razkrije tudi svoje načine delovanja.” Sigmund Freud: Očrt psihoanalize.

“Jazu moramo vrniti oblast nad izgubljenimi območji duševnega življenja. Na tem temelji analitična situacija.” Sigmund Freud: Očrt psihoanalize.

“Tisto kar okrepi oslabljeni jaz je razširitev pacientovega samospoznavanja.” Sigmund Freud: Očrt psihoanalize.

“Eden od načinov, kako spremeniti svoje vedenje, je da spremenimo možgane. Novi nevroni in nove povezave med nevroni nam rastejo vse življenje, ko doživljamo nove izkušnje. Vsaka nova izkušnja nekoliko spremeni naše možgane.” Sue Johnson: Ker ima ljubezen smisel.

“Lahko pustimo, da nas nese reka občutij – ker znamo plavati.” Jack Kornfield: The Wise Heart.

“Čustva si ne zaslužijo, da se jih postavlja za nasprotje inteligenci. Čustva so sama po sebi višji red inteligence.” O. Hobart Mowrer

“Varna ljubezen je odprt kanal za vzajemno čustveno signaliziranje. Ljubezen je nenehen proces uglaševanja, povezovanja, tega, da zgrešiš in narobe razumeš iztočnico, izgubiš povezavo, popravljaš in poiščeš globljo vez. Je ples srečevanja in razhajanja, po katerih se vnovič najdeta, minuto za minuto in dan za dnem.” Sue Johnson: Ker ima ljubezen smisel.

“Hemingway je v romanu Zbogom orožje! zapisal: “Družba zlomi vsakogar, toda potem postanejo mnogi prav na zdrobljenih mestih močnejši.” ta izrek je tesno povezan z Nietzschejevo idejo, da drevo, ki se zoperstavlja neurjem in požene korenine globoko v zemljo, zraste višje in postane močnejše.” Irvin D. Yalom: Strmenje v sonce.

“Človek sem in nič človeškega mi ni tuje.” Terencij

This image has an empty alt attribute; its file name is dr.-house.jpg

This image has an empty alt attribute; its file name is david-bowie.jpg