PROSTORI DELOVANJA

SLOVENJ GRADEC
LEGEN 146E 2383

ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU

RAVNE NA KOROŠKEM
ČEČOVJE 24

2390 RAVNE NA KOROŠKEM

MARIBOR – CENTER ZA PSIHOTERAPIJO
POT K TAMU 12

2000 MARIBOR

Psihoterapevtski prostor je neke vrste sodobno svetišče, katerega značilnost je, da je varno, zasebno in zaupno.

OCENITE SVOJE POČUTJE

Pri vsakem odgovoru označite odgovor, glede na vaše počutje v zadnjem tednu.

  • KAKO POGOSTO SE POČUTITE POTLAČENO, NEMOČNO, DEPRESIVNO?

  • KAKO POGOSTO SE POČUTITE BREZ ENERGIJE ALI Z ZELO MALO ENERGIJE?

  • KAKO POGOSTO VAS MUČIJO OBČUTKI SKRBI ALI STRAHU?

  • KAKO POGOSTO IMATE TEŽAVE S TEM, DA SE POČUTITE SPROŠČENO?

O PSIHOTERAPIJI

Psihoterapija je proces, ki se dogaja v odnosu med terapevtom in klientom. Pogoj za to  je, da se klient počuti dovolj varno in sproščeno. Za to poskrbi terapevt s svojo držo, ki je sprejemajoča, ne obsojajoča, spoštljiva in sočutna. Šele, ko se klient v tem odnosu počuti dovolj varnega in sprejetega, bo lahko začel s terapevtovo pomočjo raziskovati svojo duševnost oziroma njene potlačene in/ali odcepljene vidike.